Lidmaatschap

Een brokje geschiedenis…

Het Davidsfonds werd gesticht in januari 1875 naar de naam van kanunnik Jean-Baptist David die enkele jaren tevoren overleden was, maar een belangrijke rol had gespeeld in het Vlaanderen van toen, o.a. door zijn inzet voor het «ABN» als standaardtaal.

Reeds vanaf de stichting omschreef het Davidsfonds zijn doelstellingen als volgt:

«Boeken in het Nederlands uitgeven en verspreiden, de volksopvoeding behartigen en de nationale geest versterken».

Op het einde van de 19de eeuw was het immers in dit land niet evident boeken in de volkstaal uit te geven!

Het Davidsfonds werkte met lokale kernen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. In 1875 werden 27 afdelingen opgericht, o.a. te Gent, Oudenaarde en Aalst. Het Davidsfonds ontpopte zich van bij den beginne als een krachtige motor achter de Vlaamse Beweging.

Nationaal heeft het Davidsfonds op dit ogenblik zo’n 55.000 leden-gezinnen.

De afdeling Welle, opgericht op 1 maart 1930, kent een gestage groei die vooral de laatste jaren geleid heeft tot een ledenaantal van rond de 200.

Het Davidsfonds van Welle biedt z’n cultuurprogramma aan alle geïnteresseerden aan. Men hoeft dus geen lid te zijn om een activiteit bij te wonen. Bij het opmaken van de jaarkalender wordt rekening gehouden met de doelstellingen van het Davidsfonds: cultuur naar mensen brengen, mensen naar cultuur brengen. Cultuur moet naar een zo breed mogelijk publiek gebracht worden, elitair gedoe is taboe!

Het programma is zeer gevarieerd en iedereen, voor wie cultuur geen loos begrip is, zal zeker en vast z’n gading vinden in dit aanbod.

 

Hoe kan ik dan ‘gratis’ lid worden van het Davidsfonds?

 • De lidmaatschapsformule van het Davidsfonds is uniek. Wie lid wordt van het Davidsfonds, krijgt gratis boeken en/of cd’s.
  Of anders gezegd: om lid te worden van het Davidsfonds hoeft u eigenlijk geen ‘lidgeld’ te betalen.
  U kiest een keer per jaar boeken en/of cd’s uit een zeer gevarieerd en ruim aanbod dat borg staat voor kwaliteit. Je kiest voor minimum € 40 boeken en/of cd’s uit het Davidsfondsprospectus.
  Er is een aanbod van meer dan 200 boeken of cd’s voor volwassenen en jongeren in verschillende genres.
  Het betreft werken van Vlaamse auteurs of uitvoerders!
 • Wens je geen boeken of cd’s dan betaalt u € 40
 • Je vult uw keuze in op het keuzeformulier
 • U bezorgt uw keuzeformulier aan een Davidsfonds bestuurslid. Hij of zij helpt u wel verder

 Bovendien is er geen enkele aankoopverplichting wanneer het lidmaatschap na 1 jaar verstrijkt.

Het gebeurt echter zeer zelden dat mensen hun lidmaatschap niet hernieuwen gezien de talloze voordelen die het lidmaatschap hen biedt, bovenop de waardevolle werken die ze bij het Davidsfonds kunnen aanschaffen.

Men kan de prospectus van het Davidsfonds bekomen door een telefoontje naar een bestuurslid.

Ons contactformulier

Klik hier voor de lijst van de bestuursleden of stuur ons een e-mailtje met je naam en adres. Wij nemen dan wel contact met je op.  

.