Monthly Archives: april 2019

  • 0

POLITIERECHTER PETER D’HONDT: STRENG MAAR RECHTVAARDIG

Vrijdag 3 mei houdt politierechter Peter D’Hondt in de gemeentelijke basisschool van Welle een lezing over “VERKEERS(ON)VEILIGHEID IN BELGIË”. Verkeersveiligheid wordt door iedereen thans belangrijker gevonden dan ruim twintig jaar geleden. Door een hardere aanpak werd het aantal verkeersdoden fors gereduceerd.

Politierechter Peter D’Hondt haalde regelmatig de media, zowel voor strenge vonnissen voor overtredingen gepleegd door recidivisten, als voor ‘zachte’ vonnissen voor overtreders die hun levenshouding en rijgedrag hadden aangepast.

Gedurende deze voordracht gaat Peter D’Hondt dieper in op het veranderde  inzicht inzake verkeersveiligheid en over zijn persoonlijke ervaringen als politierechter. Hoe hij streng kan zijn als het moet en zacht als het kan.

Afspraak in de gemeentelijke basisschool van Welle op vrijdagavond 3 mei. Aanvang 20.00 uur.

Inkomprijs: 7 euro, Davidsfondsleden 5 euro. Toegangskaarten verkrijgbaar bij bestuursleden Davidsfonds Welle.

Bijkomende info: 053.415.514 – Gaston Bogaert